Aanmelden voor workshops

****DISCLAIMER: De Headless bijeenkomsten (persoonlijk of via internet) zijn uitsluitend bedoeld voor amusement, zelfhulp en educatieve doeleinden – om de aandacht te vestigen op Wie we werkelijk zijn – en zijn op geen enkele manier bedoeld als vervanging van professioneel medisch, psychologisch of verslavingsadvies, diagnose, behandeling of therapie van een volledig gekwalificeerde bron. Als je denkt dat je lijdt aan een medische, psychische of verslavingsaandoening, raadpleeg dan je arts of een andere voldoende gekwalificeerde professionele persoon of dienst. Organisatoren, gastheren/vrouwen van (internet) bijeenkomsten en alle andere leden houden zich uitsluitend bezig met het onderhouden van een losse, informele sociale organisatie van gelijkgezinden op vrijwillige basis en zijn niet verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid of het welzijn van een ieder die deelneemt. **** DISCLAIMER: The headless way meetings/gatherings (in person or remote) are for entertainment, self-help and educational purposes only––for guiding attention to Who we all really are––and are not intended in any way to be a replacement or substitute for qualified medical, psychological, or addiction advice, diagnosis, treatment or therapy from a fully qualified source. If you think you may be suffering from a medical, psychological, or addictive condition, consult your doctor or other appropriately qualified professional person or service. Organizers, meeting hosts and all members are engaged solely in maintaining a loose social organisation of peers on a volunteer basis and are not responsible for the health, safety, or wellbeing of anyone who takes part.

NB: Uw gegevens worden niet gedeeld met een andere persoon of organisatie.

Annuleringsvoorwaarden: Tot 7 dagen voor de workshop restitutie van de workshop kosten minus €15,- administratiekosten. Daarna is de helft van het cursusgeld verschuldigd.